Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Ülevaade pneumaatilisest pritsist

10.12.2018

 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on juba teist aastat muude loengute seas koha leidnud ka Danfoili pneumopihustitega pritsimistehnoloogiat tutvustav seminar – kõik selleks, et õpilased saaksid aimu ka teistsugusest pritsimistehnoloogiast. Lektoriks on Margus Mahoni (Maamasin OÜ), kes Danfoili pritsi aastal 2004 Eesti turule tõi. Järgnevalt on toodud lühendatud kokkuvõte 4.12.18 toimunud seminaris räägitust.

 

SISUKORD

Danfoilist  **  Danfoili tehnoloogia  **  Danfoili tehnoloogia eelised  **  Danfoili tehnoloogia puudused  ** 

Danfoili tehnoloogiaga taimekaitsepritsid  **  Danfoili pritside varustus  **  Tulevikuplaanid  **  Danfoil Eestis

 

Danfoilist

Danfoili tehas Taanis Svenstrupis
 

Danfoilist on saanud Taani juhtiv taimekaitsepritside tootja.  Taani on tasane mereriik ning sealsed põllumehed ja tootjad peavad pidevalt nuputama, kuidas tugevate tuultega toime tulla – sestap on ka Dafoili suruõhuga töötavad pritsid, mis oma iseärasuse tõttu tuulekannet võrreldes tavapritsidega isegi kuni 90% võrra vähendavad, seal väga levinud. Üle Euroopa on Danfoili pritsid kasutuses enam kui 1000 ettevõttes ja eriti hoogsalt kasvab nende müük uutel turgudel nagu Ukraina, kus on suured põllumassiivid ja suure tootlikkusega Danfoili prits annab igapäevaselt tuntava aja- ning kulude kokkuhoiu.

Danfoili tehas pole mingi suur standardseid lahendusi tootev hiiglane, vaid 16 töötajaga ettevõte, mis valmistab aastas umbes 50-75 kliendi soovidele vastavat pritsi. See-eest suruõhul baseeruvat tehnoloogiat on nad pidevalt edasi arendanud juba enam kui veerand sajandit – esimene Danfoili taimekaitseprits toodi turule 1984. aastal. Kuna Danfoili põhiline eesmärk on keskkonnasäästliku ja ökonoomse tehnoloogia arendamine, teevad nad koostööd mitmete Euroopa juhtivate tootjatega, kelle „toorikutele“ oma poomisüsteem ning seadmed paigaldatakse. Nii pärineb iseliikuva Danfoil Airforce 1 kere ja veermik Itaalia juhtiva taimekaitsepritside tootja Mazzotti MAF seeria mudelite seast ning maailma ilmselt tootlikuima pritsi Danfoil AirHammer paak ja veermik on Saksamaa lägatsisternide tootjalt Zunhammer.

 

Danfoili tehnoloogia

Danfoili tehnoloogia aluseks on patenteeritud Eurofoil pihusti. Pihusti ideele tuldi lennukitiival liikuvaid veepiisku jälgides, mis tiiva otsa jõudes uduks muutusid. Nii on ka Eurofoil pihusti toruja ümbrise sees väljavenitatud tilga kujuga keeleke. Pritsimisvedelik liigub pihustisse läbi  Ø0,5 mm düüsi ning laguneb õhu survel mööda keelekese pinda liikudes lõpuks väikesteks piiskadeks. Nii tekib udutaoline pilv, mis keeristena laialipaisatud taimestiku vahele surutakse – ühtlaselt,  väikeste piiskadega saavad kaetud nii lehtede pealmised kui ka alumised pooled ja taime varred. Võrreldes olukorraga, kus vett pritsitakse taimedele ülevalt alla, on taimede pritsimislahusega kaetus palju parem ning ka maapinnale satub lahust minimaalselt (vaata ka pritsimistesti:

Eurofoil pihusti sobib oma omaduste tõttu kõikideks taimekaitsepritsimisteks. Lisaks on Eurofoil pihusti põhimõtteliselt purunematu, kulumiskindel, ei vaja erihooldust ega seadistamist ning sellele antakse 10-aastane garantii. Suurim probleem on pihusti lihtsalt kuhugi põõsastikku ära kaotada, kui see peaks sealt läbi sõites poomi küljest lahti tulema. Erinevalt tavapritsidest paiknevad Danfoili pritsidel pihustid otse poomitoru sees iga 16 cm järel.

Eurofoil® pihustid poomitorus
Eurofoil® pihusti tööpõhimõte (pihusti ja pihusti 2 lõiget). Pritsimisvedelik suunatakse läbi pihusti sees paikneva keelekese ülaosa pihustisse - pritsitakse suruõhu liikumisele vastupidises suunas, mistõttu surub tugev õhuvool vedeliku keelekese pinnale ja mööda seda allapoole liikudes muutuvad veepiisad järjest väiksemaks, kuni muutuvad keelekese alumises servas uduks.
 

Madala taimestiku korral peavad ka pihuse piisad suuremad ja raskemad olema, et need kohe laiali ei kanduks. Kõrge taimestiku pritsimisel on aga sobilikumad väiksemad piisad, mis liiguvad keeristena taimede vahel paremini ning katavad need ühtlasemalt. Piiskade suurust reguleeritakse õhu- ja vedelikuhulkade muutmisega. Maksimaalne õhusurve on pritsides 33 mbar.

 

Piisa suuruse muutus sõltuvalt õhusurvest
 

Pritsimisvedeliku liikumine tavameetodil ja Danfoili pritsimistehnoloogiat kasutades. Tavameetodil pritsides katavad suured piisad ebaühtlaselt peamiselt taimede ülemised osad ning suur hulk vedelikust satub ka maapinnale. Danfoili meetodil liiguvad väikeste piiskade keerised laialisurutud taimede vahele ja katavad need täies ulatuses ühtlasemalt. Taimede alumiste osade kaetus on katsetes olnud ka 11 korda suurem kui tavameetodiga pritsides (efekt on suurem laialeheliste kultuuride puhul).
 

Danfoili tehnoloogia eelised

Suruõhu baasil pritsimine vähendab oluliselt vedelikukulu – pritsimistöid teostatakse vedelikukuluga 30-50 l/ha (teraviljal 30-50 l/ha, aedviljal ja kartulil 40-50 l/ha; tavapritside puhul kasutatakse vedelikukulu 150-400 l/ha). Seetõttu saab ühe täitmiskorraga ka 1000-liitrise paagiga rippes pritsiga teostada tööd kuni 35 hektaril, mis on võrreldav 4000-6000 liitrise paagiga tavapritsiga.

Kuna pneumaatilise pritsi tootlikkus on tavapritsist 6 korda suurem, on ajakulu oluliselt väiksem, lisaks ka tööjõu- ja kütusekulu. Ilmselgelt tuleb kokkuhoid veetarbimisest ning ka kemikaalikoguseid on tarvilik vähendada, sest tavapritsiga kasutatavate maksimumkogustega pritsides on oht taimed ära kõrvetada. Kemikaalikoguseid on võrreldes tavapritsides kasutatavate hektarinormidega vajadus vähendada vähemalt 15%. Glüfosaadi pritsimisel on vähendatud koguseid isegi 50%. Vahendi kasutamisel alla taimekaitsevahendi tootja poolt ettenähtud miinimumnormi ei pruugita soovitud efekti saavutada ning on oht resistentsete vormide tekkeks.

Tehnoloogia iseärasusest tulenevalt on pritsimistulemus parem ja taimed on ühtlasemalt kaetud – ka lehtede alumised pooled ja varred, mis tavapritsidega pritsides üldjuhul katmata jäävad.

Katsetega tõestatud kuni 90% väiksem tuulekanne - 2017. kinnitas Saksamaal asuv Julius Kühn-Institut (JKI) nii avamaal kui siseruumides korratud katsetega, et Eurofoil pihustiga pritsides on tuulekanne kuni 90% väiksem kui tavapihustitega pritsides. Samuti kanti Eurofoil pihusti JKI registrisse kui pihusti, mis võimaldab vähendada tuulekannet 90%.

2015.-2016. aastal Saksamaal läbiviidud saagikuse testidega näidati, et võrreldes 200 l/ha vett ja suuremat kogust taimekaitsevahendeid kasutava tavapritsiga ei olnud saagikuses erinevust, see tähendab, et oluliselt väiksemate kuludega Danfoili tehnoloogia ei jäänud tulemuselt kallimale tavalisele pritsimistehnoloogiale alla. Seevastu pakkus Danfoili tehnoloogia ainuüksi kemikaalikuludelt kahe aasta lõikes 30-60 eurot hektari kohta rahalist säästu.

2015. aastal teostati Saksamaal põllukatse, milles võrreldi taimekaitsetööde kulusid Danfoili tehnoloogia ja tavapritsi kasutamisel. Arvestades kokkuhoidu nii kemikaali-, vee-, tööjõu-, kütuse- kui ka muudelt väiksematelt kuludelt ilmnes, et Danfoili tehnoloogiat kasutades oli taimekaitsetööde kulutuste kokkuhoid 42 eurot hektari kohta.

Saksamaal läbiviidud saagikuse test. Ülemisel graafikul on näha, et saagi suuruse erinevus tavameetodil (vedelikukulu 200 l/ha) ja Danfoili tehnoloogiaga (40 l/ha) pritsides puudub. Alumine graafik näitab, kui palju säästeti samasuguse saagi saamiseks kemikaalikuludelt, kui kasutati Danfoili tehnoloogiat.

 

Danfoili tehnoloogia puudused

Taimekaitsevahendite müüjad soovitavad pritsida ainult toote juhendis ettenähtud vee- ja kemikaalikogustega. Danfoili tehnoloogiaga pole tavapäraste pritsimislahuste valmistamine ega pritsimine võimalik juba ainuüksi seetõttu, et maksimaalne vedelikukogus, mida läbi Eurofoil pihustite on võimalik välja pritsida, jääb 80 l/ha juurde. Võrreldes tavapritsidega tuleb Danfoili tehnoloogiat kasutades rohkem mõelda ja konkreetsetes oludes katsetada, millised kemikaalikogused valida.

Nii väikese veekuluga on keeruline pritsida leheväetiseid. Juhul, kui väetiste pritsimiseks pole Danfoili pritsi kõrval mõnd tavapritsi, on võimalik Danfoili pritsile paigaldada lisaliin koos tavapihustitega – nii on võimalik pritsida lahuseid vedelikukuluga kuni 150 l/ha.

Danfoili tehnoloogiaga taimekaitsepritsid

Danfoili taimekaitsepritsid on funktsionaalsed ja lihtsad - pritside arendamisel pannakse suurt rõhku kasutajamugavuse suurendamisele. Pritsisüsteemide juhtimine toimub juhikabiinist eestikeelse puutetundliku juhtpuldi ja –hoova abil ning pritsisektsioone juhib GPS-seade.

Pritsimisel on tavapärane poomi kõrgus maapinnast 60 cm ning maksimaalne kõrgus sõltuvalt mudelist 220-280 cm. Poomi kõrguse valik sõltub paljuski taimestikust ja õhusurvest, mida kasutatakse. Sobivaim pritsimiskõrgus on 40-80 cm taimedest kõrgemal, et taimede vahele tekiks pihusest keerised (tekivad pihusti pihustusulatuse alumises kolmandikus). Madalama rõhuga, kui piisad on suuremad, tuleb ka poomi allapoole lasta, samas arvestades, et liiga madala poomiga pritsimise tulemus on ebaühtlane ja tekivad „triibud“.

Danfoili valikus on rippes prits AirBoss, järelveetavad pritsid ConCorde II ja AirHammer ning iseliikuv prits Airforce 1. Lühike kokkuvõte pritsidest on toodud järgnevas tabelis.

Rippes prits AirBoss
 
Iseliikuv prits Airforce 1
 
 
 
 
Järelveetav prits AirHammer
 
Järelveetav prits ConCorde II

 

Danfoili pritside varustus

Danfoili pritsidele pakutakse paremate tulemuste saavutamiseks ka erinevat lisavarustust (seadmete standard- või lisavarustusse kuulumine on mudeliti erinev). Automaatne poomikõrguse hoidmine kohandab poomi sõltuvalt taimestikust või maapinna muutumisest. Painduvad poomiotsad kaitsevad poomi takistusega kokkupuutumisel purunemise eest. Individuaalne poomipoolte tõstmise süsteem laseb kumbagi poomipoolt teisest sõltumatult horisontaaltasapinnast üles- või allapoole liigutada – pritsides kallakute ja süvenditega maastikul muudetakse poomi kuju, et see asetseks ka näiteks maapinna tõustes taimedest endiselt ettemääratud kõrgusel. 2018. aastal ehitati poomipoolte kontrolli ja tasakaalustamine süsteem ümber güroskoobi põhimõttele, mistõttu on Danfoili poomisüsteem ebatasasel maapinnal veelgi stabiilsem. Kokkuvõttes: kuigi taimekaitse seisukohalt on optimaalseim pritsi liikumise kiirus 6-7 km/h ja tiheda lehestikuga taimede korral veelgi aeglasem, võimaldavad Danfoili pritside konstruktsioon ja poomi tasakaalustamise süsteem kasutada pritsi ka näiteks kiirustel 10 või 15 km/h.

TrackControl jälessõitmise süsteem pöörab ConCorde II pritsi traktori jälgedes ja nii on taimestiku kahjustamine minimaalne. Vedelväetiste paremaks pritsimiseks on võimalik paigaldada pritsidele lisaliin koos tavapihustitega, mille abil saab pritsida ka vedelikukuluga kuni 150 l/ha. Elektrooniline tuulekiiruse mõõtja on abiks hindamisel, kas ilmastikuolud on pritsimiseks sobilikud ning kui suur õhusurve oleks antud tingimustes mõistlik valida.

Jäljessõitmise süsteemi efekti, poomide individuaalset tõstmist ja kogu Danfoili poomisüsteemi stabiilsust näeb järgnevates videotes: 24 m laiuse poomiga ConCorde II: https://www.youtube.com/watch?v=ZVPrAStVSxk&t=0s ; 30 m laiuse poomiga ConCorde II: https://www.youtube.com/watch?v=yxUOPy9c4zQ&t=0s ; 36 m laiuse poomiga ConCorde II  https://www.facebook.com/danfoilas/videos/1795273520564902/

Danfoili pritside veelgi säästlikumaks ja funktsionaalsemaks muutmiseks on võimalik neile paigaldada ka doseerimissüsteem kuni 5 doseerimispumbaga. Sellise lahenduse puhul on pritsi mahutis alati puhas vesi ning väga täpses koguses välja mõõdetud kemikaalid segatakse veega vahetult enne sektsiooniklappe. Niisiis hoitakse kõik kemikaalid eraldi anumates ja tarvitatakse neid täpselt nii palju kui tarvis. Doseerimissüsteemi kasutades ei teki pritsimislahuse jääke, kemikaale on lihtne vahetada ning vee- ja kemikaalide kogust saab jooksvalt muuta.
Danfoili doseerimissüsteemi skeem

Tulevikuplaanid

Oma ainulaadsete võimaluste ja säästlikkuse tõttu on Danfoil ka üks kuuest RoboWeedMaps projekti arendajast. Väljatöötatava rakenduse eesmärgiks on taimekaitsevahendite kasutamist põllumajanduses veelgi vähendada.

Põhimõte on lihtne: põld pildistatakse üles, arvuti analüüsib kõiki pildil nähtavaid taimi ja leiab neile andmebaasist vaste, nende andmete põhjal koostatakse põllukaart, mille alusel doseerimissüsteemiga prits juba pritsima läheb. Danfoili inseneride poolt on kõik vajalik selle meetodi elluviimiseks tehtud – kui prits läheneb põllul alale, kus on võimust võtnud mingi umbrohi, lülitub sisse vastava umbrohu tõrjeks mõeldud kemikaali pump ning selle lahusega pritsitakse vaid seda ala, kus konkreetset umbrohtu esineb. Nii loodetakse saavutada kemikaalivajaduses isegi kuni 80% suurune kokkuhoid.

RoboWeedMaps rakenduse olemus

 

Danfoil Eestis

Täna on Eestis 24 töötavat Danfoili pritsi, millest enamus on rippes pritsid. Alates 2015. aastast on Danfoili pritside ametlik esindaja Eestis Maamasin OÜ ning aastas müüakse Eesti turule 1-2 pritsi. Kui küsida, milline on uue pritsi jääkväärtus 5 aasta pärast, ei oska keegi sellele korrektset vastust anda – kuna pritsid peavad hästi vastu, neil pole suuri hoolduskulusid ning need on funktsionaalsed, on Eesti järelturult peaaegu võimatu mõnd alla 8 aasta vanust kasutatud Danfoili pritsi leida. Suures plaanis kasutatakse siinsetes oludes pritsi 8-14 aastat ning vahetatakse siis uuema ja enamate võimalustega pritsi vastu. Ühe Danfoili pritsi kasutaja võitlusest kahjurputukatega 2018. aasta suvise põua ajal on võimalik lugeda siit: http://www.maamasin.ee/uudised/suur-kuivus-ja-taimekaitsetood-vedelikukuluga-35-l-ha/id/30

20-meetrise poomiga 2016. aastal valminud rippes prits AirBoss Valgamaal