Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Danfoili pritsidel 90% väiksem tuulekanne kui tavapritsidel

Danfoili pritsidel 90% väiksem tuulekanne kui tavapritsidelTuulekande testi tulemused Danfoili pritsil
27.09.2017

 

2017. aasta septembris kinnitas Saksamaa Julius Kühn-Institut (JKI) sama aasta aprillis läbiviidud katsete tulemusena, et Danfoili tehnoloogiaga pritsides saavutatakse kuni 90% väiksem tuulekanne kui tavapritsidega

Testi tulemusi kirjeldava graafiku vertikaalteljele on kantud maapinnale langenud vedeliku protsentuaalne kogus väljapihustatud vedelikust ning horisontaalteljel kaugus töödeldavast pinnast (meetrites). Võrdluseks on välja toodud trendid, mis näitavad mediaantaset, 50%, 75%, 90% ja 95% mediaantasemest väiksemat tuulekannet (mida kaugemal on kontrollitav pinnas töödeldud pinnasest, seda vähem on kogu väljapritsitud vedelikust seal sadestunud).

Esitatud on kahe erineva katse tulemused. Mõlemal juhul pritsiti avamaal ning 40 cm kõrgusel maapinnast. Liikumiskiirus oli 6 km/h ning kulunorm 50 liitrit vedelikku hektarile.

1) oranžiga on tähistatud 5 mbar õhusurvega katsetulemused;

2) helesinisega 4 mbar õhusurvega katsetulemused.

Kokkuvõttes on graafikult näha, et 5 mbar surve juures jäävad 20-meetrise vahemaa igas punktis sadestumismäärad alla seatud 75% taset ning 4 mbar õhusurve juures alla 90% taset. Sama katse viidi läbi ka JKI siseruumides ning kinnitati saadud tulemusi. 

Alates septembrist 2017 on Danfoili Eurofoil pihusti kantud JKI regristisse kui 90% väiksemat tuulekannet võimaldav pihusti.