Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Lindude peletamine

Seadmed > Uued seadmed > Lindude peletamine

 

 
Täispuhutav hernehirmutis   Nutikas linnupeleti

 

Linnud ja loomad võivad põldudel, istandustes, aedades kuid ka laohoonetes, tööstustes ja isegi autoparklates palju kahju tekitada. Looduskaitseseaduse §60 kohaselt on vara kaitseks looma eest lubatud kasutada kõiki kaitseabinõusid, mis ei põhjusta looma vigastamist või hukkumist ning mis on inimesele ohutud. Samuti sätestab sama paragrahv, et kui vara valdaja ei ole rakendanud kaitseabinõusid vara kaitseks looma eeldatava ründe eest, ei ole tal õigust looma surmata, saada luba looma surmamiseks või saada looma tekitatud kahju eest hüvitist.

Riik hüvitab läbi Keskkonnaameti osaliselt rändel olevate sookurgede, luikede, hanede ja laglede tekitatud kahju külvile, valminud viljale ning karja- ja heinamaadele ning ka kahjustuste ennetamise abinõude rakendamiseks tehtud kulutused (§61). Lindude tekitatud kahju hüvitatakse ühe viljalõikushooaja kohta ühele isikule kuni 3200€ (ei hüvitata, kui ennetusabinõusid pole rakendatud või on looma vigastatud/loom surmatud), kahjustuse ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse 50 protsendi ulatuses, kusjuures ühele isikule makstav summa ei või ületada 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

BirdAlert on kaasaegne nutikas lahendus maksimaalselt efektiivseks lindude peletamiseks. Seade rakendab peletusmeetmeid vaid siis, kui on tuvastanud lindude kohalolu. Nii on lindudel peaaegu võimatu hirmutajatega ära harjuda. Täispuhutav hernehirmutis on lihtne ja väga tõhus peletusvahend, mis erinevate liikumise, heli ja valguse kombinatsioonidega töötades hirmutab minema nii linnud kui ka loomad.

Türgi ettevõtte Değer tootmistegevus sai alguse juba 1974. aastal. 1995. aastal laiendati senist rasketehnika komponentidest koosnevat tootevalikut linude ning loomade peletamiseks mõeldud paukkahuritega ning 2018. aastal lisati valikusse ka täispuhutav hernehirmutis.

Hind: 295 €
(käibemaksuga: 354 €)
 

Täispuhutav hernehirmutis

Hernehirmutis tekitab ühteaegu nii liikumist, valju heli kui ka valgusvoogu, et hirmutada minema linnud ja ka loomad. Elektroonilise taimeri abil on võimalik seadme rakendumiseks määrata erinevat ajavahemikku.

12V aku abil töötavat hernehirmutist saab edukalt kasutada nii põllul, aiamaal kui istandustes, et peletada saaki ning taimi rikkuvaid linde ja loomi. Samuti on täispuhutav hernehirmutis abiks kala- ja linnukasvandustes, kus see aitab peletada röövlinde. Hernehirmutis on tõhus ja mugav seade ka lindude-loomade põhjustatud kahjude vältimiseks tehastes, ladudes, töökodades, poodides jne.

Hernehirmutist saab tööle rakendada erinevaid funktsioone kaasates:

* Ainult täispuhumine.
* Täispuhumine koos heliga.
* Täispuhumine koos valgusega.
* Täispuhumine koos heli ja valgusega.

Seadme mõõdud on 43 x 33 x 37 cm, täispuhutud hirmutisega on kogukõrgus umbes 165 cm. Kaal ilma akuta on 6 kg. Hernehirmutisele kehtib 1-aastane garantii.

NB! Aku ei kuulu komplekti. Seade töötab 12V akult. Soovitatav on kasutada minimaalselt 15 Ah kuivakut.

     
BirdAlert on kõrgtehnoloogiline lahendus lindude peletamiseks, mis nomineeriti 2017. aastal Innovation Award konkursil. BirdAlert on edasiarendus oma eelkäijast Animanist, mille turuletulek oli lindude kahjude ennetamise valdkonnas suur samm edasi. BirdAlert koondab endas kõiki eelkäija positiivseid omadusi, kuid kõiki seadme osi on edasi arendatud ning kasutusvõimalusi oluliselt laiendatud.

Seade koos mikrofoni ja kõlaritega

Hind: 1950 €
(käibemaksuga: 2340 €)
 

BirdAlert lindude avastamise süsteem

BirdAlert on nutikas lindude avastamise süsteem, mis tunneb ära mittesoovitavad linnuliigid juba enne maandumist ning rakendab nende peletamiseks sobivaid meetmeid. Seade kasutab tööks mikrofoni, mille abil "kuuleb" lindude hääli ning tuvastab nende liigi. Peletusmeetmed rakendatakase ainult juhul, kui lindude kohalolu on tuvastatud ning samuti on hirmutusmeetmete raknedumise intervalle võimalik seadistada. Nii tagab süsteem parima võimaliku tulemuse - võimalus, et linnud peletusmeetoditega ära harjuvad, on minimaalne. Tavapäraselt kulub lindudel paukude või valjuhäälditega harjumiseks 1-2 nädalat, mistõttu nende efekt kaob. Lisaks on seadmel 5 ühendust erinevate peletusmeetmete (paukkahur, täispuhutav hernehirmutis, lohe jne) lisamiseks.

Seade sobib kasutamiseks pea kõikjal - põldudel, puukoolides, puuvilja- ja marjaaedades, kasvandustes kui ka tööstuslikel aladel. BirdAlerti tööraadius on kuni 250 m ehk umbes 20 ha. Seade lülitab kõik peletusmeetodid välja, kui aktiveerimiseks vajalik signaal on saadud püsivalt pikema aja jooksul. 

Seade töötab 33 Ah aku toitel umbes nädala. Põllul autonoomseks laadimiseks on võimalik paigaldada päikesepaneel.

Algselt on seade mõeldud peletama hanesid, künnivareseid, kajakaid ja kuldnokki, kuid peletab ka teisi vareseid, hakke ja musträästaid.

BirdAlerti tegevust juhib tarkvara, mida ka pärast ostu sooritamist mobiilset andmesidet kasutades automaatselt uuendatakse. Peale seadme soovitud asukohta paigaldamist aktiveeritakse ja seadistatakse see veebirakenduse abil. Rakendus annab ülevaate aku laetuse tasemest, mitu korda ja millisest sugukonnast linnud on BirdAlert avastanud ja näitab kaardil ära ka seadme asukoha. Paigale asetatud ja sisselülitatud seade ühtegi manuaalset seadistust ei vaja - kõik on võimalik teha eemalt rakendust kasutades.

Baaskomplekt koosneb akut ning töötamiseks vajalikke seadmeid sisaldavast HPX-plastikust kastist, roostevabast terasest mikrofonist ja kõlaritest. Kogu süsteem on tolmukindel ja kannatab ka tugevat vihma. Seadmes on audiokogu erinevate liikide hädakisast. Valjuhääldeid on võimalik pikendusjuhtme abil ka seadmest eemale liigutada ning nendest tuleva heli valjust reguleerida kuni tugevusele 120 dB. BirdAlerti tööalgoritm välistab sama heli pideva kordamise ning esitab äraharjumise vältimiseks lisaks liigile vastavale hädakisale ka teiste liikide heidutushelisid. Soovimatute lindude peletamiseks saab seadmele lisada erinevaid väliseid hirmuteid. Uurimused on kinnitanud, et parimad ja kauem kestvad tulemused saavutatakse just erinevate hirmutusvahendite kasutamisel.

Seadme mõõdud koos mikrofoniga on 30 x 25 x 60 cm ning kaal 15 kg. BirdAlert seadmele kehtib 2-aastane garantii.

 

Lisainformatsiooni saamiseks võta meiega ühendust!