Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

JFC

Seadmed > Uued seadmed > JFC tanklad > JFC transportmahutid

#JFCMahutid

JFC diislikütuse transportmahutid on valmistatud puhtast polüetüleenpulbrist, mis ei sisalda taaskasutatud materjale. Kõik transportmahutid omavad CE- ja ADR-sertifikaate ning on mõeldud diislikütuste hoidmiseks ja transportimiseks.

Eesti ühines ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR) 1996. aastal. Kokkuleppe kohaselt kuulub diislikütus klassi 3 ja pakendigruppi III (ÜRO 1202) ning on ohtlik aine, mille vedamisele on seatud piirangud. Üldiselt sätestab ADR kokkulepe, et ohtlike ainete veoks peavad mahutid ja vedavad sõidukid vastama ADR eeskirjades toodud erinõuetele ning vedava sõiduki juhile peab olema omistatud ADR tunnistus. Seaduses on toodud ka erandid - näiteks erinõuetele mittevastava sõiduki ja ADR tunnistuseta on lubatud ühes veoses vedada kuni 1000 liitrit diislikütust. Kui veoses on ka teisi ohtlikke aineid, tuleb kõikide ohtlike ainete maksimumkoguseid vastavalt sätestatud piirangutele vähendada.

Reguleeritud on ka see, kui suurte ja milliste mahutite ning pakenditega diislikütust vedada võib. Eraisikute puhul on jaemüügipakendite ja taastäidetavate anumate puhul piiriks 60 liitrit kütust anuma ja 240 liitrit kütust terve veose kohta (ADR 1.1.3.1 a). Ettevõtetele, mille jaoks pole kütusevedu põhitegevus, on pakendi (ka suurpakend ja IBC) maksimaalne suurus 450 liitrit (ADR 1.1.3.1 c). ADR nõudeid ei kohaldata sõiduki kütusepaagis olevale kütusele. Samuti on lubatud kütust vedada sõiduki külge ehitatud kütusepaakides (kogumahuga kuni 1500 liitrit) ja/või normidele vastavates varu-kütusepaakides. Haagise külge kinnitatud kütusepaagi maksimaalne suurus võib olla kuni 500 liitrit (ADR 1.1.3.3 a). Paaki (inglise keeles tankdefineeritakse ADR kokkuleppes kui korpust koos käitamisvahendite ja konstruktsioonielementidega ning see võib seaduses tähendada paakkonteinerit, teisaldatavat paaki, kergpaaki või ka püsipaaki.

JFC tootevalikus on 8 erinevat diislikütuse transportmahutit. Kompaktsed paagid on mahutavusega 250, 425, 600 ja 950 liitrit. Lisaks on saadaval lisaruumiga paagid mahutavusega 200, 400, 600 ja 900 liitrit. Paakide lisaruumi on võimalik kasutada AdBluele mõeldud mahuti ja seadmete või ka näiteks voolikurulli paigutamiseks. Kõiki mahuteid saab laadida kahveltõstukiga mõlemalt küljelt ja tõsta tõsteaasadest. 250, 425 ja 600-liitriseid kompaktmahuteid võib tõsta ka siis, kui need on kütusega täidetud.

 Mahutitele on garantii 5 aastat; pumpade, ühenduste ja mõõdikute garantii on 2 aastat.

   hind      hind km-ga
 
Truck Tank 60 (TT60)
mahutavus 58 liitrit
elektrilise pumbaga
(12 V, 40 l/min)
 
tühikaal u 20 kg
välismõõdud (P x L x K, m):
0,38 x 0,48 x 0,96 
  385 €   462 €
                 
 
Truck Tank 250 (TT250)
mahutavus 250 liitrit
 
tühikaal u 30 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,20 x 0,80 x 0,57 
  900 €   1080 €
                 
 
Truck Tank Combi 200 (TTC200)
mahutavus 200 liitrit
lisaruumiga mahuti
 
tühikaal u 40 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,22 x 0,80 x 0,61 
---
Koos 40 l AdBlue-mahuti ja tankimisseadmetega
 
980 €
 
 
 
1540 €
 
1176 €
 
 
 
1848 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truck Tank 425  (TT425)
mahutavus 425 liitrit
 
tühikaal u 40 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,20 x 0,80 x 0,77
 
1075 €
 
1290 €
                 
 
Truck Tank Combi 400 (TTC400)
mahutavus 400 liitrit
lisaruumiga mahuti
 
tühikaal u 50 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,22 x 0,80 x 0,81
---
Koos 40 l AdBlue-mahuti ja tankimisseadmetega
 
1150 €
 
 
 
1710 €
 
1380 €
 
 
 
2052 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truck Tank 600 (TT600)
mahutavus 600 liitrit
 
tühikaal u 50 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,20 x 0,80 x 0,97
 
1260 €
 
1512 €
                 
 
Truck Tank Combi 600 (TTC600)
mahutavus 600 liitrit
lisaruumiga mahuti
 
tühikaal u 60 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,22 x 0,80 x 0,97
---
Koos 40 l AdBlue-mahuti ja tankimisseadmetega
 
1320 €
 
 
 
1820 €
 
1584 €
 
 
 
2184 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truck Tank 950 (TT950)
mahutavus 950 liitrit
 
tühikaal u 65 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,20 x 1,00 x 1,19
 
1540 €
 
1848 €
                 
 
Truck Tank Combi 900 (TTC900)
mahutavus 900 liitrit
lisaruumiga mahuti
 
tühikaal u 80 kg
välismõõdud (P x L x K, m): 
1,22 x 0,80 x 1,23
---
Koos 40 l AdBlue-mahuti ja tankimisseadmetega
 
1600 €
 
 
 
1910 €
 
1920 €
 
 
 
2292 €
 
 
 
 
 
 
     

 

Miks valida just JFC transportmahuti?

  • Vastupidaval plastist kütusemahutil säilib võrreldes metallmahutitega korrodeerumis- ja ilmastikukindlus ka vigastuste korral. 

  • Plastmahuti on oluliselt kergem ning paremini transporditav kui metallmahuti. JFC mahutid on stabiilsed ja tugevad, mugavad laadida nii kahveltõstukiga kui ka aasadest tõstes. Risttahuka-kujuline mahuti säästab ruumi ning vajadusel kannatab ka mõningast raskust enda peal. 

  • Mahutite seintes olevad süvendid vähendavad oluliselt kütuse loksumist mahutis.

  • Plastmahuti on piisavalt elastne, et taluda mõningast füüsilist survet ning taastada oma esialgne kuju, samas kui metallmahuti deformeerub.

  • Plastikust mahutite puhul määrab vastupidavuse ja kvaliteedi polüetüleeni kogus, mis mahuti valmistamiseks on kasutatud. Seetõttu on osad turul pakutavatest mahutitest tunduvalt odavamad kui teised samalaadsed mahutid. Mõni mahuti on juba uuena ebastabiilne ja suhteliselt habras, teisel on 2 aasta pärast seinad pehmenenud ja purunevad õnnetuse korral kergesti. JFC transportmahutitele on lekkekindluse garantii 5 aastat!

  • Kõikidel JFC transportmahutitel on ADR-sertifikaat ning iga mahuti on enne tehasest väljumist kontrollitud. Mahutid on läbinud nii kokkupõrke, raskustaluvuse kui ka löögikindluse teste ning säilitanud oma lekkekindluse ja funktsionaalsuse ka peale teste.

  • JFC transportmahuteid on lubatud laadida aasadest tõstes ka täidetud kujul; paljud teised mahutid on ette nähtud vaid tühjana laadimiseks.

  • Kõikidel JFC transportmahutitel on lukustatav kattekaas (täitmisava ning tankimisseadmed on lukustatud kambris) ning on võimalik paigaldada kattekaanele tugiamordid.

 

Mahutite varustus

Mahutid komplekteeritakse kliendi soovidest ning vajadustest lähtuvalt. Allpool on toodud kõige sagedamini müüdav komplekt ehk Standardvarustus. Alati on võimalik seadmeid asendada, lisada või eemaldada, s.h. saab tellida mahuteid ilma ühegi seadme ja ka kattekaaneta.

STANDARDVARUSTUS    

TT mahutid

TTC mahutid

  Mahuti vastab ADR regulatsiooni lisa A jaotises 6.5 toodud nõuetele
  Mahuti on igast küljest kahveltõstukiga laetav
  2'' täiteava, ventilatsiooniklapiga kork
  Lukustatav kattekaas
  Kaane tugiamordid (2 tk)
  Kinnitus- ja tõsteaasad (4 tk)
  Pump Piusi BP3000 (12 V, 50 l/min)
  4 m akuklambritega toitekaablid
  Elektrooniline kogusemõõtja Piusi K24
  Tankimisvoolik (¾'', 4 m)
  Automaatpüstol Piusi A60
   
   
   
   
   
     
VALIK LISAVÕIMALUSI    
     
Pump Piusi Bipump
(12 V, 85 l/min)
  Mehaaniline tasemenäidik   Päikesepaneel akuga   LED-valgustus*
             
         
Voolikurull (3/4'', 6m, automaatne tagasikerimine)**   AdBlue mahuti koos tankimisseadmetega (mahutavus 40 l, 12 V 10 l/min uputatav pump, 4 m voolik, manuaalpüstol)**        
* võimalik ainult koos päikesepaneeliga
** võimalik paigaldada mahutitele TTC200, TTC400, TTC600 ja TTC900
   

 

 

Aasadest laadimise taluvustest

JFC kinnitab, et mahuteid TTC200, TT250, TTC400, TT450, TT600 ja TTC600 võib tõsteaasadest tõsta ka siis, kui need on täidetud. TT250, TT425 ja TT600 mahutitele on väljastatud ka vastupidavust kinnitav sertifikaat. Ühelt poolt tagab vastupidavuse piisavalt paks plastiksein, mis peab survele vastu ning ei rebene, teisalt suurendab koormustaluvust tugevdatud konstruktsioon.

Allolev pilt on kokkuvõte laadimise taluvuse testist, kus ääreni täis 600-liitrisele transportmahutile on peale laotud veel 600 kg jagu tänavakive ning mahuti seejärel üles tõstetud. Mahuti tõsteaasad peavad vastu isegi koormusele, mis on kaks korda suurem kui täidetud mahuti mass.