Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

JFC

Seadmed > Uued seadmed > JFC kütusemahutid ja tanklad

#JFCMahutid

JFC grupp on põllumajanduses, ehituses, merenduses ja tootmisettevõtetes vajalikke polüetüleenplastikust tooteid valmistanud juba 30 aastat. 1987. aastal Iirimaal pereettevõttena asutatud JFC on kiiresti kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mille tootmisüksused asuvad Iirimaal, Suurbritannias, Hollandis, Poolas ja Lõuna-Aafrkas. JFC haldab pea kõiki oma tootmisahela osi, muuhulgas toormaterjali hankimist, teadus- ja arendustegevust ning konstrueerimist, mistõttu suudab ettevõte kiiresti reageerida turu vajaduste muutumisele ning turu arenguga kaasas käia.

Maamasin OÜ esindab JFC Poolas asuvas tütarettevõttes toodetud kütusetanklaid ning –mahuteid. Kõik mahutid ja tanklad omavad CE-sertifikaati ning on tunnistatud ohutuks, Euroopa Liidus kehtivatele vastupidavus- ning kasutusnõuetele vastavaks. Mobiilsetele kütusemahutitele (Truck Tank 250, Truck Tank 425, Truck Tank 600, Truck Tank 950) on väljastatud ADR-sertifikaat (Euroopa kokkulepe ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo korraldamiseks).

Iga mahutit kontrollitakse enne tehasest väljastamist.

 

JFC diiselkütuse transportmahutid

JFC diiselkütuse tanklad

JFC AdBlue® mahutid

Haldamise süsteemid ja tankurid