Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Doseerimissüsteem ja lisavarustus pritsidele

Uued seadmed > Danfoil taimekaitsepritsid >

Rippes prits Danfoil AirBoss ♦ Järelveetav prits Danfoil ConCorde ♦ Iseliikuv prits Danfoil Airforce 1Järelveetav prits Danfoil AirHammer >

Doseerimissüsteem ja lisavarustus pritsidele

 

Saadavuse info 

   
DSC juhtpult   MultiDose doseerimissüsteem   GPS Matrix 570G
         
   
Trimble GPS-FmX   Suur monitor   TrackControl jäljes sõitmine
         
   
Automaatne poomi kõrguse hoidmine   Individuaalne poomide tõstmine   Lisaliin vedelväetiste pritsimiseks
         
   
Painduvad poomiotsad   Kõrgsurvepesur koos voolikurulliga  
         
   
Taimekaitsevahendite hoiukast   Elektrooniline tuulekiiruse mõõdik   Tahavaatekaamera
         
   
Suur juhthoob   Nurkpihustid ülekatete vältimiseks   Lisatöötuled poomidele
         
   
Põhjakaitse   Lisaalus taimekaitsevahendite mahutitele   Lisamahuti doseerimissüsteemile
         
   
Segamissüsteem suurele mahutile   Mahutite platvormi hüdrauliline tõstmine   Automaatne paagitäiteseade
         
     
Esipaak, Danfoil, 1800 l   Esipaak, Promar, 1000 l    

 

DSC (Danfoil Spray Controller)

Kõik pritsi juhtimiseks vajalikud toimingud on koondatud juhtpuldi ekraanile (DSC), mille kasutusmugavust suurendab väga hea graafika. Samuti saab ekraanilt sisse lülitada automaatse pesuprogrammi pritsisüsteemide puhastamiseks. Koos puutetundliku ekraaniga kuulub komplekti ka SC-juhthoob, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti enamikku funktsioonidest juhtida.

Ühe monitori abil juhitakse kõiki funktsioone: õlisurvet (m bar), vedelikuhulka, hüdraulilisi funktsioone, kontrollitakse jäljes sõitmist, määratakse poomi kõrgus, juhitakse poomisektsioone ja individuaalset poomide tõstmist, navigeerimist, elektrilisi vedelikukraane, kõrgsurvepesuri tööd jm. Voolikute ja peamahuti pesu aktiveerimiseks on vaja vaid korra ekraani puudutada. Monitori on väga lihtne kasutada ja töö ajal kuvatakse ekraanil ainult vajalikku informatsiooni ning toiminguid. Enim kasutatavad funktsioonid on dubleeritud juhthoovale, millelt saab neid pritsi töötamise ajal lihtsalt raknedada.

Sõltuvalt parasjagu aktiivsest toimingust muudab DSC-monitor ekraanipilti, kuvades just sel hetkel olulisi valikuid. Juhtpult on varustatud abiprogrammiga, mis sisaldab kasutusjuhendeid (näiteks juhthoova funktsioonide kasutamise juhis).

Eelised:

* automaatne poomipesusüsteem
* üks ekraan kõikide funktsioonide rakendamiseks ja andmete kuvamiseks
* lihtsalt kasutatav puutetundlik ekraan
* täielik graafiline ülevaade tööprotsessist
* kiire ülevaade pritsi aktiivsetest toimingutest
* sisseehitatud hoiatussüsteem
* kasutusjuhendid ja kaardid
* uuema versiooni paigaldamise võimalus (üle Interneti)
 
 
Danfoili doseerimissüsteem MultiDose
 
MultiDose doseerimissüsteemiga on pritsi põhipaagis alati puhas vesi ning kuni kuut taimekaitsevahendit doseeritakse pritsimislahusesse vastavalt vajadustele ja oludele. Süsteemi eesmärgiks on mugavus - korraga on võimalik samal põllul teostada palju erinevaid pritsimistöid. Nii on võimalik oluliselt kokku hoida tööaega ning samuti on süsteemi kasutamine majanduslikult otstarbekas. Hoides vett ja taimekaitsevahendeid erinevates anumates, ei teki pritsimislahuse jääke ning kuni kuue erineva doseerimispumbaga on võimalik saavutada väga täpne pritsimislahuse koostis. MultiDose süsteemis juhib doseerimispumpade tööd GPS-seade (pihustatav lahus sõltub asukohast põllul).
 
Doseerimissüsteemi skeem. Puhas vesi ja kemikaalid hoitakse eraldi. Kuni 5 doseerimispumba abil
segatakse taimekaitsevahenditest täpselt määratud vahekorras segu ning selle vesilahus
suunatakse otse poomisektsioonidesse.

 

Eelised:

* Vesi ja taimekaitsevahendid hoitakse erinevates mahutites. Taimekaitsevahenditele on spetsiaalsed mahutid, mis sobivad ka kemikaalide alaliseks hoiustamiseks. Mahutid paigutatakse spetsiaalsele platvormile ning neid saab valida segajaga või ilma. Lisavarustusena saab valida veemahuti segamiseks lisapumba, mis võimaldab segada kemikaale ka otse mahutisse.
* Taimekaitsevahendeid kasutatakse täpselt vajalikus koguses. Kuna vesi ja kemikaalid segatakse kokku vahetult peale pumpa, ei teki valmis lahuse jääke ning järele jäänud taimekaitsevahendid saab kokku koguda ning uuesti kasutada.
* Võimalus valida kuni 6 erinevat doseerimispumpa, mis annab võimaluse komplekteerida igale kasutajale sobiliku süsteemi. Kemikaalide pumbad on väga täpsed, kindlad ning neid on lihtne hooldada. Danfoili doseerimissüsteemi on lihtne kalibreerida.
* Üleminek ühelt taimekaitsevahendilt teisele on lihtne. Samuti on võimalik kokku segada kuni kuut erinevat kemikaali, kusjuures igaühel neist võib olla erinev norm.
* Vee ja taimekaitsevahendite norme saab jooksvalt töö käigus muuta, seejuures ka iga kemikaali eraldi. Kõik seadistused teostatakse juhtpuldilt, mis asub juhikabiinis.
* Lihtne ja automaatne pritsisüsteemi pesemine annab võimaluse eelnevalt töölt järgmisele kohe üle minna
* Paindlikkus - valides doseerimissüsteemi koos Danfoili pritsimisprogrammiga, mis võimaldab kogu päeva pritsimistegevused ilma tankimispausideta paika panna, on võimalik oluliselt aega säästa.
 
MultiDose varustus 
 
  1 pumbaga 2 pumbaga 3 pumbaga 4 pumbaga 5 pumbaga 6 pumbaga
MultiDose 2012 juhtpult + + + + + +
Standardne rattaandur, mõõteklaas, 3-tee kraanid + + + + + +
Kalibreerimiskomplekt + + + + + +
Automaatne pesusüsteem + + + + + +
28-liitrine segajata mahuti 1   1 1 1 2
28-liitrine segajaga mahuti   1 1 1 2 2
100-liitrine segajata mahuti   1   1 1 1
100-liitrine segajaga mahuti     1 1 1 1

 

MultiDose lisavarustus

* 28-liitrine segajata mahuti
* 28-liitrine segajaga mahuti
* 100-liitrine segajata mahuti
* 100-liitrine segajaga mahuti
* Lisaraam ühele suurele või kahele väikesele mahutile
* Segamispump koos vooluhulga regulaatoriga
* Hüdrauliliselt tõstetav mahutite platvorm

 

MultiDose doseerimissüsteemiga puuduvad pritsil taimekaitsevahendite sisselaadimise anum, jäljes sõitmise süsteem ja puhtaveepaagi pöörlev pesur. Süsteem komplekteeritkase AR 813 pumbaga. Doseerimissüsteemi ei saa paigaldada kasutatud taimekaitsepritsile.

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

GPS Matrix 570G - GPS-seadme abil toimuv automaatne sektsioonide juhtimine vähendab oluliselt ülekatteid ning samuti jääb pritsi juhtimiseks rohkem aega

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Trimble GPS-FmX - Trimble GPS võimaldab laiguti pritsida; enne tööde algust on võimalik koostada kaart pritsimisvajadustega ja GPS-i abil teostada täpne pritsimine

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Suur monitor - sõltuvalt kasutaja eelistustest on võimalik valida standardsest juhtmonitorist suurem versioon

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

TrackControl jäljes sõitmise süsteem - ConCorde II lisavarustusse kuuluv süsteem tagab veelgi ühtlasema ning taimi vähem kahjustava pritsimise

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Automaatne poomi kõrguse hoidmine - järgib ettenähtud töökõrgust taimede või pinnase alusel. Põllu alguses saab seadistada töökõrguse ja edaspidi keskenduda juhtimisele. Kõrgust pinnasest või taimedest kontrollitakse poomidele paigaldatud ultrahelisensorite abil.

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Individuaalne poomide tõstmine - võimalus poome teineteisest sõltumatult tõsta lubab poomistiku maksimaalselt hästi maastikuga kohandada

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Lisaliin vedelväetiste pritsimiseks - poomidele saab lisada eraldi toruliini vedelväetiste pritsimiseks; lisaliini kasutamine vähendab peamiste pritsiliinide liigset kulutamist

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Painduvad poomiotsad - mehaaniliselt painduvad poomiotsad kaitsevad poome takistustega kokkupõrkamisel. Poomiotstel on vahel liigendid, mis võimaldavad otstel igas suunas liikuda.

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Kõrgsurvepesur koos voolikurulliga - otse pritsi pesuveepaagist tuleva eelsoojendatud vee ning kõrgsurvepesuriga on pritsi pesemine lihtne ning efektiivne

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Lisaühenduse komplekt teise traktori ühendamiseks - kui pritsi kasutavad mitu erinevat traktorit, on võimalik kasutada lisakomplekte traktorite kiireks ühendamiseks

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Taimekaitsevahendite hoiukast - kast kemikaalide või teiste tarvikute hoidmiseks

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Elektrooniline tuulekiiruse mõõdik - tuulekiiruse mõõdik annab teavet tuule kiiruse ja suuna kohta

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Tahavaatekaamera - pritsi taha paigutatud kaamera tagab parema nähtavuse

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Suur juhthoob - suur juhthoob pritsi  mugavamaks kasutamiseks

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Nurkpihustid ülekatete vältimiseks - poomiotstes paiknevad pihustid on paigutatud nurga alla, et vältida ridadevahelisi ülekatmisi

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Lisatöötuled poomidele - Hella LED-tuled parandavad poomide nähtavust pimedal ajal

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Põhjakaitse - tänu pritsi raami alla paigaldatud põhjakaitsmele tekib taimedele vähem kahjustusi ning pritsi puhastamine on lihtsam 

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Lisaalus taimekaitsevahendite mahutitele - põllule mitmete kemikaalimahutite kaasavõtmiseks saab pritsile paigaldada lisaaluse

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Lisamahuti doseerimissüsteemile - doseerimissüsteemi lisamahuti sobib ka kemikaalide alaliseks hoiustamiseks

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Segamissüsteem suurele mahutile - põhimahutisse paigutatud lisapump võimaldab segada kemikaale otse peamahutisse

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Mahutite platvormi hüdrauliline tõstmine - mahutitele mõeldud platvormi saab tavaliselt töökõrguselt langetada kuni kõrguseni 20 cm maapinnast 

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Automaatne paagitäiteseade - seadme abil on võimalik täpselt jälgida, mitu liitrit vett paagis on. Juhtpuldist saab määrata vajaliku veekoguse ning paagitäiteseade lõpetab soovitud taseme saavutamisel paagi täitmise.

Lehekülje algusesse   Saadavuse info 

 

Esipaak Danfoil, 1800 liitrit

Esipaak Promar, 1000 liitrit

 

Varustusastmed

+ standardvarustus    ++ lisavarustus    - pole võimalik

 
AirBoss
15-24 m
ConCorde II
20-28 m
ConCorde II
30-36 m
Airforce 1
24-36 m
AirHammer
24-36 m
MultiDose süsteemile
MultiDose 2012 ++ ++ ++ ++ ++  
GPS Matrix 570G ++ ++ ++ ++ ++  
Trimble GPS-FmX ++ ++ ++ ++ ++  
ISOBUS GPS ++ ++ ++ ++ ++  
Norac sensor ++ ++ ++ ++ ++  
Suur monitor ++ + + + +  
TrackControl - ++ ++ - +  
Automaatne poomi kõrguse hoidmine ++ ++ ++ + ++  
Individuaalne poomide tõstmine - ++ + + +  
Lisaliin vedelväetiste pritsimiseks ++ ++ ++ ++ ++  
Painduvad poomiotsad ++ ++ + + +  
Kõrgsurvepesur ++ ++ ++ ++ ++  
Lisaühenduse komplekt ++ ++ ++ - ++  
Hoiukast ++ ++ ++ ++ ++  
Tuulekiiruse mõõdik ++ ++ ++ ++ ++  
Tahavaatekaamera ++ ++ ++ ++ ++  
Suur juhthoob ++ ++ ++ ++ ++  
Nurkpihustid ülekatete vältimiseks ++ ++ ++ ++ ++  
Lisatöötuled poomidele ++ ++ ++ ++ ++  
Põhjakaitse - ++ ++ - -  
Automaatne paagitäiteseade ++ ++ ++ ++ ++  
Lisaalus mahutitele           ++
Lisamahuti           ++
Segamissüsteem veepaagile           ++
Mahutiplatvormi tõstmisseade           ++

 

Lisainformatsiooni saamiseks võta meiega ühendust!