Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Danfoil

SeadmedUued seadmed > Danfoil taimekaitsepritsid

 

...vähem pritsid, rohkem lõikad!
 

Danfoil a/s on täielikult Taani kapitalil põhinev taimekaitsepritside tootja, mis iseloomustab end kui suurte ambitsioonidega väikest ettevõtet. Esimene Danfoili taimekaitseprits valmis juba aastal 1984 ning pideva teadus- ja arendustegevusega on Danfoilist saanud taimekaitsepritside turul juhtiv tootja. Oma patenteeritud ja pidevalt edasiarendatava õhupõhise tehnoloogiaga võimaldavad Danfoili pritsid ökonoomset ning efektiivset taimekaitsevahendite kasutamist. Danfoili seadmete arendus, komplekteerimine, hooldus ja müük toimuvad tehases, vajaminevad kõrgtehnoloogilised detailid tellitakse valdkonna parimatelt tootjatelt.

Danfoili pritse kasutatakse enam kui 1000 põllumajandusega tegelevas ettevõttes üle Euroopa - tipptasemel tehnoloogia, võimekus ja kõrge kvaliteet teevad Danfoilist usaldusväärse partneri. Ettevõtte missiooniks on arendada, toota ja pakkuda professionaalseid seadmeid, mis vähendaksid tööjõukulusid, oleksid keskkonnasäästlikud ning taimekultuuride kaitsmine oleks võimalikult efektiivne.

Viimased paar aastat on toonud Danfoilile viis olulist tunnustust:

* Danfoil on saanud oma tehnoloogiale heakskiidu ning Euroopa standarditele vastavaks tunnistamise Saksamaa JKI-instituudis (Julius Kühn-Institut; peamiseks eesmärgiks on tunnustada meetodid, mis tagaksid tervisele ohutud ning efektiivselt kasvatatud kultuurid nii, et säiliks keskkond, kuid ka produktiivsus oleks piisav, et katta üha suurenevaid vajadusi);

* Danfoil Eurofoil® pihusti puhul on saavutatud 90% väiksem tuulekanne;

* Katsetega on tõestatud, et Danfoili tehnoloogia, mis erineb suuresti ülejäänud pihustitel kasutatavast, suudab sama või isegi parema tulemuse saavutada veekuluga 30-50 l/ha;

* Klientide tagasiside põhjal on kinnitust leidnud, et töötamine Danfoili pritsidega on andnud neile märgatava kokkuhoiu nii kemikaalide, kütuse, aja kui ka veekulu osas;

* Danfoili arendatud tehnoloogia on taimekaitsepritside turul konkurentide mõjutaja ka tulevikus.

Danfoili taimekaitsepritside efektiivsuse aluseks on patenteeritud Eurofoil® pihusti, mille tööpõhimõte baseerub suruõhul. Õhusurve abil surutakse vesi ja kemikaalid läbi pihusti nii, et väikese või olematu taimkattega põllul jõuab pihustatav vedelik maapinnani ning tuulekanne on väga väike; suure taimiku korral tekitatakse õhusurve abil taimede ümber pöörised, kattes pihustatava vedelikuga kõik taimeosad (ka lehtede alumised küljed). 

 
***
 
 
 
 
 
 
   

Eurofoil® pihusti tööpõhimõte

Danfoili tehnoloogia eelis taimede parema kaetuse saavutamise kõrval on taimekaitsevahendite kokkuhoid. Kui tavapärasel meetodil töötavad pritsid pihustavad välja suured vedelikupiisad, mis katavad taimed ebaühtlaselt, enamik vedelikust jõuab vaid pealmistele külgedele ja maapinnale, siis Eurofoil® pihusti tekitab õhusurvega vedelikust udulaadse pilve laiali puhutud taimede vahele. Seetõttu kasutatakse Danfoili tehnoloogiaga pritsides kordades vähem vett, taimekaitsevahendeid, pritsimine on keskkonnasäästlikum ja ka tuulekanne on oluliselt väiksem.

 

Pritsimistehnoloogia erinevus

Tavapritsiga (paremal) katavad suured veepiisad peamiselt taimede pealmiseid osi ning ebaühtlaselt, Danfoili tehnoloogia (vasakul) tekitab vedelikust udulaadse keeristega pilve, mis katab laiali puhutud taimed täies ulatuses. Videos on näha Danfoili ja tavapritsi pritsete ühtlus ning jaotumine UV-valguse abil teostatud testis.

 

 

Seitse peamist põhjust, miks valida Danfoili seadmed:

1) Nutikas tehnoloogia. Kui teiste tootjate pritsid kasutavad liikumapaneva jõuna vedelikku, siis Danfoil õhurõhku, mis vee ja kemikaalid läbi pihusti surub, vähendades sellega veevajadust isegi kuni 90%.

2) Kuni 6 korda suurem võimsus kui teistel pritsidel. AirBoss rippes pritsiga saab katta 30 ha 1000 l vedelikuga, järelveetava pritsiga ConCorde II 100 ha 3000 l vedelikuga.

3) Suurem saak. Danfoili pritsi kasutades on vedelikukulu hektari kohta 40 liitrit võrreldes teiste pritside 200 l/ha, mis võimaldab suurendada saagikust 140 kg/ha.

4) Üks pihustiotsik sobib kõikide tööde jaoks. Pihustile on 10-aastane garantii.

5) Tõhus katvus. Agrotechi poolt 2007. aastal korraldatud FarmTesti katsed kinnitavad, et Danfoili pritsimistehnoloogiaga sadestub pihustatav aine taime keskosale võrreldes tavapritsidega märgatavalt paremini ja samuti on hea taime pealmistele osadele sadestumine, mistõttu on pritsimise tulemus efektiivsem. Allpool toodud tabelis on esitatud erinevate pihustiotste efektiivsus kartulitaimede peal tehtud testis. Danfoili Eurofoil® pihusti tulemus on esitatud kõige parempoolsemana, kusjuures punane tulp iseloomustab taime pealmiste lehtede kaetust (Eurofoili puhul kuni 60% parem kui teistel), samal ajal kui must tulp näitab taime keskosa kaetust (Eurofoil'i puhul kuni 600% parem kui teistel võrdluses osalenud pihustitel).

Allikas: http://www.danfoil.dk/en/why_danfoil/experiments_with_danfoil-sprayers/experiments_with_danfoil_sprayers_.htm

6) Kokkuhoid kütuse-, tööjõu- ja masinakuludelt kuni 50%.

7) Vähendades kemikaalide koguseid väheneb ka keskkonnale tekitatud kahju. Võrreldes tavalise pritsiga saab vähendada kemikaalide koguseid minimaalselt 10%, mis omakorda tähendab ka vähemalt 10-protsendilist kokkuhoidu kemikaalide soetamisel.

 

 

Danfoilist kirjutatakse:

* Ülevaade pneumaatilisest pritsist

* Suur kuivus ja taimekaitsetööd vedelikukuluga 35 l/ha

Kasutajakogemus: Danfoil AirHammer

Danfoil sai valmis maailma võimsaima pritsi!

Väiksema kemikaalikogusega taimedele vajalik kaitse - Danfoili pritsid

Danfoili pritsidel 90% väiksem tuulekanne kui tavapritsidel

Umbusi Agrol uus ja ainulaadne taimekaitseprits Danfoil ConCorde II Multi